Europaz.jpg

Europaziekenhuis neemt de leiding in outcome driven healthcare

Dries Hens

Europaziekenhuizen zet

in op value base healthcare 

met LynxCare  

Het belang van outcome data collectie wordt meer en meer voelbaar binnen de (Vlaamse) ziekenhuizen. Met de vorming van de netwerken maar vooral met de shift van volume to value worden artsen en ziekenhuismedewerkers zich meer bewust van het belang van inzicht in kwaliteit. 

Te vaak wordt kwaliteit vandaag geïnterpreteerd als PROM's alleen (patient reported outcomes). Initiatieven zoals, ICHOM, MACRA en klinische registers hameren op het belang van klinische & patient reported outcome collectie ten einde een duidelijke case mix maar vooral objectieve evaluatie van de kwaliteit van de zorg te waarborgen. 

Deze initiatieven kaderen allen binnen de value based healthcare, waarbij het doel is om de financiering van de gezondheidszorg aan te passen aan de simpele verdeling outcomes/cost in plaats van op basis van het aantal geleverde diensten. Om de kwaliteit te meten is er nood aan technologie en data platformen om op een efficiente wijze de data te verzamelen, te aggregeren en te verwerken tot inzichten die dan kunnen helpen bepalen hoe de kwaliteit kan verbeterd worden.  

Value

Meest voorkomende problemen 

Vandaag de dag wordt het meten en verbeteren van de kwaliteit/outcomes in ziekenhuizen/ziekenhuisnetwerken nog te vaak bemoeilijkt door volgende zaken:

  • gebrek aan gestandaardiseerde processen voor het meten van data en het aggregeren van de data vanuit de verschillende databases 
  • de gebruikte data platformen zijn vaak niet geïntegreerd met de bestaande technolgie in het ziekenhuis wat zorgt voor een inefficiente workflow 
  • gebrek aan analytische processen en talent om de inzichten te bieden die nodig zijn voor het verbeteren van de kwaliteit

Hoe LynxCare hierbij kan helpen

LynxCare helpt ziekenhuizen data te aggregeren met als doel de kwaliteit te verbeteren via een Big Data platform met volgende functionaliteiten:

  • centralisatie van data collectie, data aggregatie en data verwerking (+ analytics) in een enkele database zonder de workflow te beïnvloeden
  • opvolging van patienten op korte en lange termijn waarbij de patient centraal staat en het engagement hoog is
  • stimuleren van collaboraties via het veilig delen van data (als neutrale partner) zowel intern als extern met derde partijen (bijv. pharma) 

Europaziekenhuizen start met LynxCare in 4 procedures

Europaziekenhuizen neemt de leiding in outcome gebaseerde zorg met de start van LynxCare in 4 procedures: STEMI, hartfalen, sleeve gastrectomie  en heupvervanging.  Zowel individuele score's ( PROMS)  alsook SNOMED based klinische outcome data zullen continu opgevolgd worden via het LynxCare platform. De basis datasets zullen gebaseerd zijn op ICHOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe to Email Updates

More Posts